Stichting Garantiefonds Reisgelden

Floow Travel is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.sgr.nl 

 

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Floow Travel is aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel) van de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie is terug te vinden op www.calamiteitenfonds.nl 

 

Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

SBB is het samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven voor onder andere de sector reizen en recreatie. SBB zet zich in om ervoor te zorgen dat de branche de vakmensen krijgt die ze nodig hebben en (jonge) mensen een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Floow Travel onderstreept het belang van het opleiden van jonge mensen voor het vak. Meer informatie kunt u terugvinden op www.s-bb.nl